EXAMENSARBETE En gegga av okunskap - DiVA

5791

Professionell fastländsk mot - Samla - Riksantikvarieämbetets

Men är också kritiks till det meningslösa krigande. Tar heller inte ställning för varken greker eller trojaner. Källa 3: Ne.se Ingen ÄOST äkta oberoende samtida tendens 7. Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som användare. förklara när de kan bli aktuella då du söker på nätet. Det är aktuellt när man ska vet om det är trovärdigt det är därför källkritik är viktigt på nätet.

  1. Komin mina sidor malmo
  2. Kuhns paradigm in geography pdf
  3. Ti netflix show

Tendenskriteriet- När man kan tyda att källan är tillrättalagd av den som skrivit källan. I en biografi av en före detta president är det till exempel mindre troligt att den forne presidenten för fram kritik mot sig själv. Oberoende? Samtida? Tendens? Ädelost 7.

alla källor tendens” (Leth & Thurén, s. 30) VÄRLDSBILD! • ”Alla källor är produkter av den kultur de funnits och finns i.

Tema paket Källkritik från NE. - Pinterest

I maj år 2000 lanserades NE på internet har nu över 1,8 miljoner svenskar som är medlemar på hemsidan. NE skriver på hemsidan att deras budskap och syfte är att sprida kunskap. Källkritik 5. Tendenskriteriet Lunds universitet 2008 Välvilliga, normativa tendenser kan också smyga sig in i böcker eller till och med förment vetenskapliga uppsatser.

Tema: Källkritik Lärarhandledning forts.

4. Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift? det är ett sätt man använder för att sortera ut det som är sant och falskt av informationen. 5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken?

Leth & Thurén, Källkritik för Internet Källkritik har pedagogisk nytta Den kritiska bearbetningen bidrar till ① en fördjupad förståelse av lärostoffet ② utveckling av en sund kritisk hållning och distans till information och kunskaps-anspråk ③ ”kunskaper som känner sina egna gränser”, dvs en medvetenhet om både lararhandledning_kallkritik Tema:Källkritik Lärarhandledningforts.
Opus pris efterkontroll

Tendens källkritik ne

Kvarlevor, tendenser och tolkningar En studie av historieläromedels hantering av källkritiska problem Remnants, Tendencies and Renderings. How History Textbooks handle Criticism of Sources Linn Gärtner (www.ne.se , sökord ”källkritik”, Birgitta Odén, 2008-04-19) Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. När man bedömer eller granskar sitt material finns det olika frågor som avgör om texten är trovärdig - det vill säga om det går att lita på informationen - eller inte. Introduktion till källkritik. Filmen är en del av klassrumsmaterialet Källkritik, historiebruk och rasism.

7. Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som användare. 9. Sök på NE.se och förklara följande ord och begrepp: a) Trovärdig. Att faktan känns riktig. Är en pålitlig källa b) Urkund. urkund förfalskning är när du tar nåns arbete c) Tradering.
Modetidning film

av U Lagerlöf Nilsson · 2017 · Citerat av 1 — de sekulariserande tendenser som började spridas och få fäste under 1800-​talets digt att ha ett vaket källkritiskt öga då böckernas innehåll skall användas. av F Sjögren · 2011 · Citerat av 24 — ne skenbar kontrast till tvång i andra sammanhang). För en översikt subtila och knepiga maktapparater än något annat, denna tendens till att inte erkänna den vju granskas sedan utifrån gängse källkritiska metoder, medan en respondent. av AJ Harrie · Citerat av 12 — Sådana tendenser ska www.ne.se 2016-01-15.

Diskutera texten på lektion med hjälp av de tillhörande frågorna. 2) Läs Franska revolutionens deklaration om mänskliga rättigheter (1789). Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. När man bedömer eller granskar sitt material finns det olika frågor som avgör om texten är trovärdig - det vill säga om det går att lita på informationen - eller inte.
Nya registreringsskyltar bokstäver


\\SVFL01\Personal$\KAV\CHST20\Documents\hemsidan

tendens är en benägenhet att handla på ett visst sätt, ett (11 av 68 ord) Tendens Du måste kontrollera om källan försöker förvränga sanningen. Grundregeln är att varje källa som har intresse av att ljuga eller förvränga sanningen bör misstänkas för att också göra det. Det finns mer eller mindre trovärdiga källor, men även hos den mest tillförlitliga källor kan det förekomma felaktigheter, beroende på att källan är partisk. Tendens. Tendenskriteriet utgår från upphovsmannens intresse av att påverka opinionen.