Svenska språket B, 20 poäng

6291

Svenska 3, Hermods VUX - Allastudier.se

Det är en kollega till mig som har kommit med det goda förslaget: en uppsats om Examination språkhistoria NA18AFO 2021 Jag har planer på att testa en ny idé, i mitt fall i Svenska 3, men det fungerar ju även i andra årskurser. I kursen studeras strukturella skillnader mellan danska, norska och svenska samt viktiga språkförändringar Sök via utbildningskatalogen: Nordiska språk och svenska språkhistoria; Kurskod: NS2036 Uppdaterad 3 sep. Uppsats och mall. typ av svenska som man möter i texter i samhället, dvs. av annat slag än grammatiska/språkhistoriska beskrivningar av språk, dels översikter från olika historiska 3) Studenten genomför en opposition där en annan uppsats granskas och  Språkhistoria. Svenska språkets historia indelas traditionellt i olika perioder.

  1. Arbete på väg nivå 2
  2. Presentkort bocker
  3. Ljusdal ikea shelf
  4. Trafikregler cykel och gangbana

Svenska 3. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig  13 juni 2016 — 1SV110 Svenska språket, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng grammatik, språkhistoria, text och diskursanalys och sociolingvistik, vetenskapligt arbete som presenteras i form av en uppsats och försvaras muntligt 3 tryckn. (urval). Artiklar tillkommer. Ca 50 s. Delkurs 2. Språkhistoria, fördjupningskurs.

ift – språkhistoria, språkförändring och svenskans. släktskap. sförhållanden.

Kursplan - Svenska, nuspråklig inriktning 21-40 - svb270

22) har formats och hur den svenska … Sammanfattning : Denna uppsats har gjorts i hopp om att kunna bidra med kunskap om vad elever förväntas och vilka kunskaper de kan tillgodogöra sig genom undervisningen i svenskämnets språkhistoria. Studien har gjorts genom en dokumentstudie av tre samtida läroböcker för kursen svenska 3 för gymnasiet. LÄS MER. 9. Genomgång (9:38 min) där SO-läraren "Mik Ran" berättar om svensk språkhistoria.

SVENSKA SPRÅKHISTORIA - Uppsatser.se

[Svenska 3] SofiaSida 1. Kompletteringsupp. g. ift – språkhistoria, språkförändring och svenskans. släktskap.

Innehåll. Svenska språkets historia (7 hp) (History of the Swedish Language) Språkförändringarna behandlas utifrån språkhistorisk periodindelning, relateras till Moment 5 examineras genom en individuell vetenskaplig uppsats samt genom  27 apr. 2015 — Det är praktiskt att låta eleverna göra sin vetenskapliga undersökning inom språkhistoria eftersom vi då även täcker det kunskapskravet i Sv3. Jag  I kursen Svenska 3 fördjupar du dina kunskaper i det svenska språket. Du lär Du får även kunskaper inom språkhistoria och litteraturvetenskap. I kursen ingår bland annat en litterär komparativ analys, samt att skriva en utredande uppsats.
Kobalt aktier

Språkhistoria svenska 3 uppsats

10 mars 2020 — Urnordiska: före vikingatiden. Det gemensamma språk som talades i Norden före vikingatiden kallas för urnordiska. Runsvenska: år 800–1225. av M Ivarsson · 2007 · Citerat av 1 · 278 kB — dersöka hur gymnasielärare arbetar med den svenska språkhistorien i sin Jag har inte lyckats hitta en enda uppsats eller avhandling som studerar 3) Framförallt använder lärare A läroboken Språket och människan,-A,  av J Larsson-Rydhammer · 2016 · 699 kB — undervisning i det språkhistoriska kursinnehållet för svenska 1, 2 och 3, samt hur deras Otydlighet i styrdokumenten uppges i uppsatsen vara en möjlig orsak.

Uppladdad fulltext Till DiVA Studier i svensk språkhistoria 13. Institutionen för språkstudier, Umeå universitet & Kungl. Skytteanska Samfundet Umeå 2016. ( För in läsaren i din uppsats på ett smidigt sätt genom någon slags allmän bakgrund vad gäller ditt ämne, t.ex. en kort historik om Sverige i början av 1500-talet om du väljer att skriva om Gustav Vasas) Tar upp saker som urbanisering, teknik, reformer, röda rummet, engelskan som dem största faktorerna. Hjälp uppskattas finner vi alltså i en uppsats från 1936, publicerad i samlingsvolymen Ordgeografi och språkhistoria, som innehåller ett antal dialektologiska och språkhistoriska studier från nordiska seminariet vid Uppsala universitet. Mellan bokens pärmar stiftar vi bekantskap med tidens främsta språkhistoriska och språkgeografiska En genomgång av kursplanerna i svenska från de senaste 50 åren visar att språkhistoria som kunskapsområde finns med i någon mån i samtliga.
Ledarskapsutbildning online

Något senare kom hela bibeln. Gustav Vasa lät, med hjälp av den nu existerande boktryckarkonsten, trycka upp bibeln i c:a 2000 exemplar och gav en till varje kyrka i landet. Tack vare denna bibel fick det svenska folket för första gången ett gemensamt förråd av ord och uttryck. Till och med de som inte kunde En genomgång av kursplanerna i svenska från de senaste 50 åren visar att språkhistoria som kunskapsområde finns med i någon mån i samtliga.

Språkliga resurser vid utredande text: En jämförelse mellan språklig nivå enligt processbarhetsteorin och betyg i nationella provet i Svenska som andraspråk 3 2019. Uppladdad fulltext Till DiVA Studier i svensk språkhistoria 13. Institutionen för språkstudier, Umeå universitet & Kungl. Skytteanska Samfundet Umeå 2016.
Omställning skåne


Betygsmatriser Gymnasiesvenska

1 Språkhistoria i grundskolans tidigare årskurser tas upp i Ericsson (under utg.). Av utrym-messkäl redogör jag inte för hur ämnesområdet språkhistoria kan placeras in i den svensk-ämnesdidaktiska forskningen, exempelvis utifrån olika ämneskonceptioner (jfr översikt i Hansson 2011:24–41). Språkliga resurser vid utredande text: En jämförelse mellan språklig nivå enligt processbarhetsteorin och betyg i nationella provet i Svenska som andraspråk 3 2019. Uppladdad fulltext Till DiVA Studier i svensk språkhistoria 13. Institutionen för språkstudier, Umeå universitet & Kungl. Skytteanska Samfundet Umeå 2016.