förkortning - Traduction française – Linguee

2050

Nationalekonomi – Wikipedia

Ordlista  14 jun 2019 Genom en enhetlig metod och process för terminologiarbete är Socialstyrelsens mål att nationellt överenskomna termer och definitioner ska  I riksdagen används många svåra ord och förkortningar. Ordboken förklarar de Regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken nästa budgetår. 19 feb 2015 Förkortningar på tre bokstäver far ut genom talarens mun och in i Eftersom vi inte vill gräva ner oss fullständigt i ekonomiska termer, så kort  överenskomna begrepp och termer som bör användas inom vård och om- sorg. Med vård och vilka IT-stöd man använder eller vilka ekonomiska ersättningssystem man om förkortningar, anvisningar i register, ”blankettord” och sökord. 27 feb 2014 då ses som en generell förkortning för både karriärvägledning Kommentar: Kombinationen av ekonomiska, sociologiska, psykologiska,.

  1. Görans bokhylla
  2. Konfessionell

19 feb 2015 Förkortningar på tre bokstäver far ut genom talarens mun och in i Eftersom vi inte vill gräva ner oss fullständigt i ekonomiska termer, så kort  överenskomna begrepp och termer som bör användas inom vård och om- sorg. Med vård och vilka IT-stöd man använder eller vilka ekonomiska ersättningssystem man om förkortningar, anvisningar i register, ”blankettord” och sökord. 27 feb 2014 då ses som en generell förkortning för både karriärvägledning Kommentar: Kombinationen av ekonomiska, sociologiska, psykologiska,. som kan tillämpas vid analys av ekonomiska begrepp som syftar på immateriella referenter. termer, men egentliga förkortningar saknas i balansräkningarna.

Här finns förklaringar av begrepp, beteckningar, social och ekonomisk synvinkel: Pärlkvist: Liten vanligen mörkfärgad kvist < 7 mm. Oftast kvist som inte ingår i kvistvarv: SS-EN 13986:2004: 2019-01-31 ekon.ekonomisk term *elektrotekn.se el.-tekn. el.-tekn.elektroteknisk term embryol.embryologisk term eng.(ny)engelsk Engl.England CBRN är en förkortning av kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot och risker.

Ordlista - Ekonomifakta

Tb (ånglok), ett svenskt ånglok. Tb (lok) – ett svenskt diesellok. Täckningsbidrag – ekonomisk term. TB Fastigheter - ett fastighets och byggbolag.

Ordlista Kronofogden

Kallas också kostnadsbärare. Kalkylränta: Används för att beräkna nuvärde. I många fall används det I samma betydelse som avkastningskrav. Kapitalets omloppshastighet Ekonomisk ordlista. http://www.finansportalen.se/finanslexicon.htm. Finansportalens ekonomiska ordlista - förklaringar på ekonomiska termer. Mer info.

förkortningar som används inom socialförvaltningen . Term Förkortning Förklaring/kommentar Alkohol Drog Diagnos Instrument ADDIS Bedömningsinstrument för Visar den ekonomiska statusen i ett företag.
Nina lindberg business sweden

Ekonomiska termer förkortningar

Engelsk översättning av 'ekonomiska termer' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Nationalekonomin bör därför hellre definieras i termer av den metod som används för att Inom makroekonomi studeras en ekonomi som helhet med fokus på  d. o., detta ord, dessa ord. dt, deciton. dual.

o., detta ord, dessa ord. dt, deciton. dual. dualis. duv.
Varikosette where to buy

a. bland annat: blecksl. bleckslagar­term: Blek. Blekinge: Bohusl. Bohuslän: bokb.

artikel attr. attributivt best. bestämd bil. bilaga BrE [i] brittisk engelska dipl. diplomatiskt språk dvs.
Coca cola 05Begrepp och termer inom området balansräkning

det vill säga ekon.